Bestyrelsen

Formand: Tina Frederiksen
Næstformand: 
Kasserer: Gregers Larsen
Sekretær: Rie Brandt Seifert
Medlem: Janne Egholm
Medlem: Pia Baltzer Hansen
Medlem: Jesper Stenholm
Medlem: Danielle
Suppleant: Tasja Jørgensen
Suppleant: Denise Mortensen

Distriktsrepræsentant: Janne Egholm

Email: viskbestyrelse@gmail.com

Udvalg:

Stævne udvalg, kontaktperson: Janne Jakobsen
Aktivitetsudvalg, kontaktperson: Tina Frederiksen
Juniorudvalg, kontaktperson: Tasja Jørgensen
Rideskoleudvalg, kontaktperson: Danielle Kjølsen
Sponsorudvalg, kontaktperson: afventer