Bestyrelsen

Formand:
Næstformand: 
Kasserer:
Sekretær: Rie Brandt Seifert
Medlem:
Medlem: Pia Baltzer Hansen
Medlem: Jesper Stenholm
Medlem:
Suppleant: 
Suppleant:

Distriktsrepræsentant: Janne Egholm

Email: viskbestyrelse@gmail.com

Udvalg:

Stævne udvalg, kontaktperson:
Aktivitetsudvalg, kontaktperson:
Juniorudvalg, kontaktperson:
Rideskoleudvalg, kontaktperson:
Sponsorudvalg, kontaktperson: